2 thg 2, 2015

Tiêu chuẩn đẹp của phụ nữ qua 3.000 năm

 Tiêu chuẩn người đẹp thay đổi liên tục theo thời gian: Phụ nữ thời Phục Hưng ưa vẻ đẹp đẫy đà, bụng tròn trong khi phụ nữ thời Hán chuộng vẻ mảnh mai, chân thon...Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...