7 thg 7, 2015

TẠI SAO THỊT KHO TÀU MÀ CHỮ “TÀU” KHÔNG CÓ VIẾT HOA?

TẠI SAO THỊT KHO TÀU MÀ CHỮ “TÀU” KHÔNG CÓ VIẾT HOA?

"cố Giáo sư Trần Văn Khê luôn dùng tên : "THỊT KHO NAM BỘ"

2 thg 7, 2015

Vì sao người miền Trung thích ăn cay?


Theo nghệ nhân Tôn Nữ Thị Hà, sở dĩ người miền Trung thường ăn cay là để chống lại cái lạnh và mưa dầm.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...