4 thg 12, 2013

Địa danh Châu Thành

ĐỊA DANH CHÂU THÀNH

Nguyễn Thanh Lợi
Trường Cao đẳng Sư phạm TWTPHCM

Bài in trong tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3, 2009
 Địa danh Châu Thành hiện nay được đặt tên cho nhiều huyện, thị trấn ở các tỉnh Nam Bộ[1]. Trong lịch sử, nó được dùng đặt tên địa danh khá sớm (1867). Hiện nay, còn tồn tại nhiều cách hiểu về khái niệm “châu thành”. Bài viết này góp phần vào việc tìm hiểu các địa danh Châu Thành trong lịch sử cũng như hiện nay dưới góc độ ngôn ngữ - văn hóa.
1. Địa danh Châu Thành trong văn học dân gian
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...