18 thg 7, 2014

Bánh củ cải Bạc Liêu

CÓ MẤY LOẠI CỦ CẢI

Mỗi lần tôi thấy người ta nói đến bánh củ cải thì sẽ là loại "la pặc cao" của người Quảng. "Cao" là bởi vì đem củ cải xây nát, trộn với bột gạo mà hấp thành bánh. Có thể ăn hấp, ăn chiên. Nhưng đó không phải là loại bánh củ cải duy nhất. Ở quê tôi, xứ cơ cầu Bạc Liêu, còn có 1 loại bánh củ cải khác. Tôi đồ rằng là bánh củ cải của Tiều Châu, nên không giống loại bánh củ cải của người Quảng trong mấy quán điểm sấm. Loại bánh củ cải này bán gánh. Ngày xưa, mỗi mùa hè khi tôi về quê chơi, tầm sáng đến trưa, có bà bánh bánh củ cải, gánh hàng đi ngang nhà, vừa gánh vừa rao "Bánh củ cải".

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...